top of page

بدون عنوان

IMG_6314.heic

مدتی است که قصد من این است که یک اثر هنری منحصر به فرد از رسانه های مختلف خلق کنم و آنها را به صورت یکجا ترکیب کنم. به طور هماهنگ به پیگیری خلاق اجازه می دهد تا جریان همزمان را از یک موضوع به موضوع دیگر ارائه دهد.

 

در این قطعه خاص ، من آرزو می کنم نه تنها یک اثر هنری بوم دو بعدی ایجاد کنم ، بلکه یک ارگانیسم زنده چند سلولی مانند مورد این عکاسی را نیز ایجاد کنم. اجازه دادن به تماشاگر برای مشاهده آن به عنوان "هنر زنده" بدون نیاز به حضور ، از طریق چشم لنز و ذهن خالق.  

 

تمایل من این بود که از رنگهای مشابه برای ترکیب مدل و بوم به عنوان یک انرژی منحصر به فرد از هنر زنده استفاده کنم. وجود دائمی بین دو انرژی بسیار متنوع به عنوان یک.

IMG_6284.heic
bottom of page