top of page

درخواست جنسی پر جنب و جوش

P1011485.jpeg

تجدید نظر جنسی پر جنب و جوش - این اثر هنری از زیبایی پر رنگ رنگها الهام گرفته شده است که طبیعت به ما الهام بخشیده است تا از طریق روشهای ملموس و کاربردی مانند رنگدانه ها در رنگهای مختلف استفاده کنیم. 

به عنوان نمونه ای دیگر از زیبایی ، فیگور زن منتخب که روی این بوم به تصویر کشیده شده است ، با انحناها و حرکت بدون درز ، سیالیت را ارائه می دهد.

ما الهی و منحصر به فرد هستیم ، همه ما جذابیت جنسی داریم و همیشه باید به این نکته توجه داشته باشیم. 

P1011496.jpeg

عرض: 30 اینچ / 76.2 سانتی متر

ارتفاع: 40 اینچ / 101.6 سانتی متر

عمق: 1.5 اینچ / 3.81 سانتی متر

اکریلیک در گالری  پیچیده  سنگین  وظیفه  بوم

4500 دلار

(واحد پول کانادا)

Screen Shot 2020-07-10 at 10.02.41 PM.pn
bottom of page